Tel: 2149 1818 / 6028 3039
Email: info@28harmony.com
Address: Shop B, 2 Wo Tai Street,Luen Wo Hui, Fan Ling.